βακτηριοχλωροφύλλη

βακτηριοχλωροφύλλη
Είδος χλωροφύλλης που εμφανίζουν τα φωτοσυνθέτοντα βακτήρια. Απαντώνται 4 είδη β., τα a, b, c, d. Τα ερυθροβακτήρια περιέχουν μόνο ένα είδος χλωροφύλλης που είναι –ανάλογα με το είδος του μικροοργανισμού– β. είτε a είτε d. Τα πράσινα βακτήρια περιέχουν ως κύρια χλωροφύλλη τη β. bc, ανάλογα με το είδος βακτηρίου, αλλά όλα τους περιέχουν επίσης και ένα μικρό ποσό από β. a. Παρουσιάζουν μικρές χημικές διαφορές από τη χλωροφύλλη a, που είναι κοινή στα φύκη και φυτά, αλλά σε αυτές τις διαφορές στηρίζονται και οι διαφορετικές τους ιδιότητες ως προς την απορρόφηση φωτός (κυκλική φωσφορυλίωση). Οι β. απορροφούν το φως στην περιοχή του υπέρυθρου φωτός, 660-870 nm. Όπως και η χλωροφύλλη, οι β. χρησιμεύουν στο κύτταρο για την παραγωγή ενέργειας μέσα από τη φωτοσύνθεση.

Dictionary of Greek. 2013.

Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”